NEUROLOG

Prywatny Gabinet Neurologiczny

Bóle pleców

Gdańsk

Bóle kręgosłupa, krzyża, pleców


Ból kręgosłupa jest jedną z najpowszechniej występujących schorzeń neurologicznych.

Bóle pleców mogą mieć różne podłoże:
- neurologiczne (dyskopatie, zwężenie kanału kręgowego, kręgozmyk, nadwyrężenie aparatu mięśniowo-więzadłowego) - reumatologiczne (zmiany zwyrodnieniowe, RZS, ZZSK, osteoporoza)
- ortopedyczne( urazy, złamania kompresyjne, skolioza )
- onkologiczne( choroby nowotworowe zarówno przerzuty jak i choroba pierwotna)
- internistyczne ( kolka nerkowa, zamiany zapalne w obrębie narządów wewnętrznych, tętniaki aorty)
- ginekologiczno-urologiczne ( choroby macicy, jajników, prostaty, pęcherza moczowego).

Najważniejsza w ustaleniu przyczyny i właściwego podejścia i leczenia jest diagnostyka.
Leczenie: farmakologiczne, operacyjne, rehabilitacja, fizykoterapia.

Leczenie farmakologiczne obejmuje leki podawane drogą doustną, pozajelitową jak i miejscowo dostawowo lub w okolicę korzeni nerwowych i splotów.

Blokada przykręgowa.
metoda leczenia bólu polega na podaniu środka znieczulenia miejscowego w okolicę ujścia nerwów wychodzących przez otwory międzykręgowe kręgosłupa celem jednostronnego wyłączenia impulsacji bólowej.
Po raz pierwszy blokadę przykręgową wykonał w 1905 roku doktor Hugo Sellheim z Lipska, a w 1979 roku została opisana przez Easona i Wyatta.

Wskazania: - dyskopatia
– dająca objawy w postaci bólów krzyża, rwy kulszowej lub udowej
- stenoza czyli zwężenie kanału kręgowego
- kręgozmyk (przesunięcie kręgów względem siebie).

Przeciwwskazania.
Do nielicznych przeciwwskazań do wykonania blokady przykręgowej zaliczyć można:
- zakażenie miejsca wkłucia (zarówno skóry jak i opłucnej)
- guz przestrzeni przykręgowej
- nadwrażliwość na leki znieczulenia miejscowego.
Zaburzenia krzepnięcia krwi są względnym przeciwwskazaniem z uwagi na fakt, że krwiak w przestrzeni przykręgowej nie spowoduje ucisku na struktury rdzenia kręgowego.

Zalety.
Zaletą znieczulenia splotów i nerwów obwodowych jest duże bezpieczeństwo metody:
małe prawdopodobieństwo powikłań i niska toksyczność leków.

Powikłania.
Możliwe powikłania blokady przykręgowej to:
- punkcja naczynia (6.8%)
- brak skutecznej blokady (6.1%)
- hipotensja, czyli spadek ciśnienia tętniczego (4%)
- zewnątrzoponowe rozprzestrzenienie anestetyku (1%)
- odma opłucnowa (0.5%)
- zespół Hornera
- krwiak.