Parkinsonizm

Gdańsk Zaspa, Gdynia

Choroba Parkinsona


 U podstawy choroby Parkinsona leżą procesy neurodegeneracji, czyli postępujące, zwykle powolne zwyrodnienie komórek nerwowych. Bezpośrednia przyczyna choroby Parkinsona nie jest znana. Nie jest znany zatem lek zatrzymujący chorobę.

Objawy choroby narastają powoli w ciągu kilku lat, czasem miesię.
Są to spowolnienie ruchowe, które następnie może prowadzić do trudności z utrzymaniem równowagi ciała w czasie ruchu np. w trakcie wstawania, chodzenia, a zwłaszcza podczas zatrzymywania się lub skrętów. Może pojawić się drżenia, lecz nie jest ono tak jak się powszechnie uważa typowym objwem choroby. Charakterystyczne dla choroby Parkisnoa jest drżenie rąk, zwykle jednostronne, w spoczynku o typie "liczenia pigułek".
Inne objawy choroby to: chód drobnymi krokami, pochylenie sylwetki ciała do przodu, zaburzenia współruchów kończyn górnych podczas chodzenia, stąd problemy z utrzymaniem postawy i zapewnieniem odpowiedniego balansu ciała podczas poruszania się, zubożenie mimiki twarzy.

Choroba Parkinona jest jednak schorzeniem neurologicznym, które możemy skutecznie leczyć.
W leczeniu stosuje się środki farmakologiczne, rehabilitację, a w zaawanoswanych stadiach choroby też leczenie neurochirurgiczne. Najważniejszy i najskuteczniejszy lek w chorobie Parkisona to prekursor dopaminy: L-dopa.
Inne stosowane leki to: agoniści dopaminy, blokery receptora NMDA, inhibitory COMT lub MAO-B.

Inne postacie parkinsonizmu (zespoły parknsonowskie):
- parkinsonizm naczyniopochodny, miażdżycowy: dolnej połowy ciała, ang. lower body parkinsonism
- zespół parkinsonowski polekowy
- parkisnonizm plus, "parkinsonizm atypowy": w przebiegu chorów neurodegeneracyjnych jak postępujące porażenie nadjądrowe, zanik wieloukładowy, zwyrodnienie korowo-podstawne, parkinosnizm w przebiegu otępienia z ciałami Lewy'ego
- zespoły pozapiramidowe w przebiegu wodogłowia: np. po przebytym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, krwawieniu śródmózgowym lub podpajęczynówkowym, lub wodogłowia o niejasnej etiologii określanym jako zespół Hakima
- parkinsonizm w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla, alkoholem metylowym
- inne rzadkie przyczyny zespołu parkinsonowskiego to: zapalenia, guzy mózgu.