Zawroty głowy

Gdańsk Zaspa, Gdynia

Zawroty głowy


Zawrót głowy to subiektywne odczucie wirowania lub braku równowagi, niestabilności (ang. vertigo, dizziness).Często towarzyszą mu nudności, wymioty, zaburzenia słuchu pod postacią szumów usznych, pełności ucha, niedosłuchu, a także dezorientacja, uderzenia gorąca, wrażenie omdlenia.
Zawroty głowy są objawem niespecyficznym, mogą występować w różnych jednostkach chorobowych i mogą mieć szereg różnych przyczyn.

Najczęściej są objawem:
- chorób ucha wewnętrznego-podrażnienia błędnika lub części przedsionkowej nerwu VIII
- chorób neurologicznych: np. zwężenia tętnic szyjnych lub kręgowych, udaru móżdżku, guza kąta mostowo-móżdżkowego
- chorób serca i układu krążenia: np. zaburzeń rytmu serca
- niedociśnienia i hipotonii ortostatycznej
- jako objaw niepożądany działania niektórych leków.

Leczenie:
- farmakologiczne
- rehabilitacja ruchowa.